Povara creditelor neperformante

Februarie 5, 2010 § Lasă un comentariu

Apărut în ECOnomist la 3 februarie 2010.

Creditele neperformante sau ponderea lor în volumul total al creditelor acordate de către băncile comerciale sunt invocate de către acestea drept unul din principalele motive ale ratei înalte a dobânzilor. Pe de altă parte, cu cât mai înalte sunt ratele dobânzilor la credite, cu atât este mai mare riscul sporirii creditelor neperformante.

Astfel, în raportul dintre rata dobânzii şi creditele neperformante se formează un cerc vicios – creditele neperformante, cel puţin o parte din ele se datorează ratei înalte a dobânzii impuse de bănci, iar pe de altă parte, ponderea înaltă a creditelor neperformante condiţionează o rată înaltă a dobânzii pentru ca instituţiile bancare să-şi asigure profitabilitatea, sau, în cel mai rău caz să-şi reducă pierderile. În referirile lor la creditele scumpe, atât reprezentanţii băncilor comerciale cât şi cei de la Banca Naţională afirmă, că aceasta nu este un moft, ci o necesitate impusă anume de ponderea ridicată a creditelor neperformante. Iar aceasta la finele anului trecut era de 16.32 la sută din totalul de credite acordate, pe când în anul 2008 acest indicator a fost de 5.86 la sută.

Creditele neperformante devin astfel o ameninţare reală pentru stabilitatea sistemului bancar iar în aceste condiţii majorarea ratei dobânzii nu poate conduce decât la majorarea ponderii lor. Iar pentru depăşi problema în cauză trebuie căutate, probabil soluţii în afara acelui cerc vicios descris mai sus.

“În cazul respectiv băncile comerciale au dreptate, dar într-o singură privinţă”, consideră expertul financiar Sorin Hadârcă. “În condiţiile crizei economice riscul asociat creditării este mult mai mare. Din acest punct de vedere, ratele înalte ale dobânzilor la credite sunt într-adevăr justificate de premiile de risc care au crescut exponenţial”, menţionează el.

Expertul propune căutarea unor soluţii neordinare în depăşirea situaţiei. “Totuşi, mă întreb dacă nu este cumva vorba de o politică oarecum mioapă din partea băncilor? Beneficiarii creditelor bancare au situaţii financiare care se prezintă diferit. Nu exclud că, în pofida crizei, poziţia unora nu este chiar atât de proastă. Însă, ratele foarte înalte ale dobânzii pot contribui la înrăutăţirea situaţiei lor financiare, ceea ce este în interesul băncilor să se evite. Prin urmare, ar fi cazul ca băncile să estimeze mai adecvat riscul asociat creditării şi să accepte rate mai mici pentru credite mai sigure. În caz contrar, nu exclud că majoritatea creditelor vor deveni neperformante.”

“Situaţia descrisă nu creează motive pentru optimism – povară dobânzilor va deteriora în continuare situaţia financiară a mai multor agenţi economici, ceea ce va conduce la păstrarea trendului ascendent al creditelor neperformante. Ce înseamnă acest lucru în termeni practici? Băncile vor face mai multe defalcări în fondul de rezervă diminuând astfel venitul aferent acţionarilor. În condiţiile când capitalizarea băncilor este adecvată, acest lucru nu are de ce să mă îngrijoreze prea mult. Însă cu siguranţă că îi îngrijorează pe acţionari.”, conchide expertul.

Reclame

Where Am I?

You are currently browsing the Uncategorized category at Economistul.