Dinamica populaţiei ocupate după sectoare economice

Iunie 15, 2009 § Lasă un comentariu

Analizând perioade îndelungate de timp, avem posibilitatea să captăm efectul schimbărilor structurale în economia Republicii Moldova.

Astfel, observăm că numărul persoanelor ocupate în economia naţională a scăzut pe parcursul ultimilor 8 ani cu 356,8 mii. Cel mai drastic a scăzut numărul persoanelor ocupate în sectorul agricol – cu 451,8 mii (-64%). În schimb, 20,1 mii de moldoveni au devenit între timp constructori, 36,3 mii s-au făcut negustori, iar 25,6 mii au îmbrăţişat alte activităţi. Concomitent, cu 13,1 mii a crescut numărul medicilor, profesorilor şi funcţionarilor publici. « Read the rest of this entry »

Reclame

Programul nou de guvernare – lipseşte ce lipseşte

Iunie 10, 2009 § 4 comentarii

În linii mari, programul nou al executivului perindă o serie din acţiunile enunţate în programul precedent, atât ca esenţă, cât şi ca structură. Programul de guvernare nu este un program-anticriză – lucru pe care l-am așteptat. În schimb, programul este scurt şi redactat într-un stil declarativ, ceea ce este logic ţinându-se cont de mandatul scurt al guvernării.

Mai jos aveţi câteva comentarii la declaraţiile care mi-au captat atenţia:

  • Program prin denumire, dar manifest prin esenţă, acest document reprezintă mandatul unui Guvern, rostul principal al căruia este de a păstra pe harta lumii Statul Republica Moldova [timp de două luni până la expirarea mandatului]. Această afirmație este intenționată în calitate de aluzie la presupusa lovitură de stat.
  • Pentru echipa guvernamentală ce subscrie la acest document, statul înseamnă democraţie, libertate, securitate, dar şi salarii, pensii şi asistenţă socială acordate pe deplin şi la timp. Critică dură la adresa liberalismului sui generis care a eşuat să producă salarii, pensii şi asistenţă socială acordate pe deplin şi la timp. Ce nu se spune, dar se lasă înţeles este că „salariile, pensiile şi asistenţa socială” trec pe prim plan, iar “democraţia, libertatea şi securitatea” – pe plan secund.
  • Această evoluţie ascendentă se baza pe cîţiva piloni, principalul fiind stabilitatea politică. Consolidarea acesteia întăreşte statul, destabilizarea îl poate nimici. Conştientizînd pe deplin acest adevăr axiomatic, organizatorii evenimentelor din 7 aprilie au atacat anume acest pilon al statalităţii, iar prin acţiunile lor ulterioare iresponsabile au anulat, de facto, votul cetăţenilor ţării exprimat liber şi democratic, fapt confirmat de toate structurile internaţionale care au monitorizat alegerile parlamentare.Stabilitatea” fiind sloganul principal al PCRM, documentul vrea să spună de fapt că PCRM este unica şansă pentru o evoluţie ascendentă, ceea ce este OK căci programul de guvernare este şi un document politic, în schimb, ce nu este OK este să se facă trimitere la organizatori în lipsa unei anchete concludente la acest capitol.
  • Experienţa de după 5 aprilie curent impune reconsiderarea şi reformarea cardinală a activităţii organelor de forţă ale statului, care în mare măsură n-au fost în stare să prevină distrugerea simbolurilor statalităţii ţării. Guvernul va intensifica eforturile de sporire a capacităţilor profesionale ale angajaţilor din cadrul organelor de drept, va consolida baza tehnico-materială şi va moderniza managementul acestor structuri statale. Judecând după faptul că Gheorghe Papuc şi-a păstrat portofoliul de ministru în cabinetul provizoriu, recunoaşterea incapacităţii de a preveni distrugerea simbolurilor statalităţii este lipsită de sens.
  • Elaborarea modificărilor cadrului legislativ ce reglementează funcţionarea sistemului judiciar va constitui una dintre preocupările imediate ale Guvernului. Am discutat intens la acest capitol cu unii prieteni jurişti. Din Constituţie urmează a fi eliminată sintagma „Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.” Să fie numiţi direct de Consiliul Superior al Magistraturii, căci acesta din urmă cel puţin este format după principii mai democratice: „Cinci membri din rîndul judecătorilor sînt aleşi prin vot secret de Adunarea Generală a Judecătorilor din Republica Moldova. Patru membri se aleg de Parlament din rîndul profesorilor titulari, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea a cel puţin 20 de deputaţi în Parlament.” Or, acest lucru înseamnă o reformă constituţională imposibilă de realizat pe durata mandatului de guvernare. « Read the rest of this entry »

Banii nu aduc fericire din punct de vedere macroeconomic

Iunie 4, 2009 § Lasă un comentariu

Republica Moldova nu străluceşte în clasamentele mondiale din punct de vedere al Produsului Intern Brut per capita şi nici măcar din punct de vedere a Indicelui Dezvoltării Umane. În comparaţie cu ţările europene, nici n-are rost să discutăm: eticheta de cea mai săracă ţară din Europa este lipită bine de imaginea ţării. « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Iunie, 2009 at Economistul.